HADS SASL Afr

Hospitaal-Angs-en-Depressieskaal (HADS)

Merk asseblief die antwoord langs die skaal wat die naaste aanduiding is van hoe jy die afgelope week gevoel het. Moenie te lank neem om te antwoord nie; jou onmiddellike reaksie is meestal die beste.


Error: Our forms require javascript. Please enable javascript in your browser .... Read more
Powered by EN Forms